Grafmarkering

We kennen drie manieren om de door u gekozen grafplek te herkennen.

De grafmarkering is een piketpaaltje met daarop een plaatje met een cijfercombinatie van drie cijfers voor de administratie en registratie.

Het grafmonument is een persoonlijk gedenkteken. Het is een houten schijf of een houtsculptuur van onbewerkt inlands hout. De afmeting is voor een particulier en algemeen graf maximaal 40 cm hoog en de omvang is maximaal 20 x 30 cm. Een klein (urnen) graf mag een markering hebben van maximaal 30 cm hoog en een omvang van maximaal 20 x 30 cm.

Een gedenkboom heeft de functie van een grafmonument. De te planten gedenkboom moet passen in het bosinrichtingsplan.
De keuze en de plaatsing van een grafteken dient altijd de goedkeuring van de beheerder te hebben. Plaatsing gebeurt altijd in overleg met de beheerder.

 

Als aanvulling op de grafmarkering zal de naam van de overledene op het centraal herdenkingsmonument ‘De Nerven’ in december worden bijgeschreven.