Veelgestelde vragen

Maak hier uw keuze uit de veelgestelde vragen aan Natuurbegraafplaats Weverslo.

Wat is een natuurgraf?
Een graf in de natuur dat er voor eeuwig is en dat onderdeel is en blijft van de natuur. De kringloopgedachte van de natuur staat hierbij centraal. Er is geen zorg voor het onderhoud van het graf, want:. De natuur verzorgt de graven en wij beheren de natuur. Een natuurgraf is hooguit herkenbaar door een monument van onbewerkt inlands hout van maximaal 40 cm hoog en 20 x 30 cm in omvang. Een natuurgraf is voor iedereen, ongeacht religie, cultuur of levensbeschouwing. De plaats van het graf mag u in overleg met de beheerder zelf bepalen. Het graf ligt altijd in een vrij vak van circa 10 m2.
Hoe wordt iemand begraven?
We vinden gebruik van materialen die op een organische manier en milieuverantwoord worden opgenomen in de natuur belangrijk. Dus geen synthetische kleding of chemisch behandeld materiaal. Het kan een lijkwade zijn, een rieten korf of een eenvoudige houten kist. Ook urnen begraven kan, mits de urn van organisch afbreekbaar materiaal is. Het is ook mogelijk as in een urnengraf te verstrooien. Verstrooien van as in het bos is niet toegestaan.
Kan ik nu al een grafrecht kopen?
Ja , en u bepaalt zelf de grafplek, weliswaar in overleg met de beheerder. Als de grafplek is bepaald, leggen we die in een overeenkomst vast. Na betaling van de leges voor het grafrecht ontvangt u een certificaat van grafrecht. De grafplek wordt kadastraal ingemeten. De coördinaten worden door ons aan de notaris doorgegeven en via de notaris vastgelegd bij het kadaster. Het grafrecht wordt definitief als de betaling is gedaan. Ook betaling in termijnen is mogelijk. In overleg met de beheerder kunnen er maatwerk afspraken worden gemaakt.
Wat kost een natuurgraf op Weverslo?
De kosten van een grafrecht bedragen in 2021 resp.

€ 7.500,- voor een particulier graf voor 2 personen,

€ 4.000,- voor een algemeen graf voor 1 persoon

€ 2.000,- voor een urnengraf

De eenmalige begraafkosten (voor grafdelven en administratie) zijn

€ 625,- voor een begrafenis en € 395,- voor een urn begraving.

Kijk hier voor onze overige tarieven.

Uit de inkomsten worden de bedrijfs- en beheerskosten incl. beheerder betaald en er wordt een storting gedaan in een speciaal fonds voor toekomstig onderhoud en beheer,
Voor informatie over kosten en vergoedingen uit een verzekering dient u de eigen verzekeringsmaatschappij te raadplegen en de eigen polis goed na te kijken. In alle gevallen gaat het om eeuwigdurend grafrecht. Graven worden niet geruimd. En er is slechts een eenmalige betaling voor de verleende grafrechten verschuldigd. Daarna zijn er geen extra kosten voor onderhoud of verlenging. Het eeuwigdurende grafrecht is vastgelegd in de individuele overeenkomst tussen de rechthebbende en de natuurbegraafplaats en verankerd in het bestemmingsplan en de notariële akte en is ingeschreven bij het kadaster. Het beheer is ondergebracht in Stichting Meditatienatuur Nederland. Die stichting beheert het fonds voor toekomstig onderhoud en beheer.

Kunnen we voor meerdere personen graven bij elkaar reserveren?
In principe is elke combinatie mogelijk, bijv. 2 personen in een particulier graf, 1 persoon in een algemeen graf en 1 urn, of meerdere personen en meerdere graven bij elkaar in een familiegraf. In overleg met de beheerder kunnen persoonlijke wensen en voorkeuren besproken worden.
Welke grafmonumenten mogen er geplaatst worden?
Het plaatsen van een grafmonument is niet verplicht, maar het mag wel en dan alleen met toestemming van de beheerder en als het aan de volgende eisen voldoet: het monument is van onbewerkt inlands hout, maximaal 40 cm hoog en een maximale omvang van 20 x 30 cm voor een algemeen of particulier graf en maximaal 30 cm hoog en 20 x 30 cm in omvang voor een urnengraf. Wie een monument wil plaatsen dient eerst een registratieformulier in te vullen en dat bij de beheerder in te leveren. Na akkoord door de beheerder kan het monument worden geplaatst.
U kunt ook kiezen voor het planten van een boom. Ook hiervoor geldt, dat het altijd in overleg met de beheerder moet en dat zijn aanwijzingen opgevolgd moeten worden. Bij de ingang is een centraal herdenkingsmonument waar de namen van al degenen die hier begraven zijn op worden vermeld. Deze vermelding is bij het tarief voor het grafrecht inbegrepen.
Mag ik mijn eigen afscheidsbijeenkomst organiseren?
Ja, er kan vrij gebruik worden gemaakt van de open plekken op de natuurbegraafplaats. Wel altijd in overleg met de beheerder. Er is geen beperking in tijd. Rust, ruimte en privacy zijn hierbij de sleutelwoorden. Op aanvraag kan er gebruik gemaakt worden van een geluidsinstallatie waarbij ook een livestream mogelijk is. In overleg met de beheerder kunnen er afspraken worden gemaakt over het gebruik van het Bospaviljoen, de kosten hiervan zijn:

  • Gebruik van het Bospaviljoen tijdens de ceremonie of nazit (maximaal 60 personen ivm Corona): Kosten eerste 1,5 uur: € 475,00, volgende 2 uren: € 275,00, wanneer het Bospaviljoen langer gebruikt wordt dan deze 3,5 uur hanteren wij een bedrag van € 150,00 voor elk volgend uur.
  • Gebruik boskapel ’t Laar voor ceremonie € 125,-

Ook kan er catering verzorgd worden, neem hiervoor contact met ons op. Er zijn op en rondom de natuurbegraafplaats voldoende parkeerplaatsen voor circa 50 auto’s.

Wat is het Muzenpad?
Het is een wandelroute waarlangs panelen staan met teksten en afbeeldingen geïnspireerd op de thema’s: ontmoeting, beleving, bemoediging, inspiratie en bezinning. Deze thema’s noemen wij de Muzen van Weverslo. Deze zijn bedoeld als handreikingen voor een eigen gedachte of een persoonlijk gesprek. Hier kan iedereen vrij wandelen tussen zonsopgang en zonsondergang.
Hoe is het idee voor de natuurbegraafplaats ontstaan?
Wij willen met landgoed Weverslo maatschappelijk relevant actief zijn. Tegelijkertijd willen we het landgoed economisch verantwoord beheren en de continuïteit van natuur en landschap op en rond Weverslo veilig stellen. We werken daartoe volgens een meerjaren beleidsplan voor natuur en landgoed Weverslo. Het landgoed is gecertificeerd als natuurbeheerder door de overheid en als natuurbegraafplaats door de Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen in Nederland (BRANA). Weverslo maakt deel uit van de organisatie Natuurbegraafplaatsen Van Waarde.
Keert mijn overlijdensverzekering uit bij begraven op Weverslo?
Het antwoord kan door uw verzekeraar worden gegeven. Raadpleeg uw verzekeraar over de voorwaarden van uw polis. Er bestaan namelijk velerlei polisvoorwaarden (uitkeren van ‘geld’ of ‘in natura’). Meestal keert een verzekeringspolis pas uit ná het overlijden van de verzekerde persoon. Terwijl het reserveren van een grafrecht, en dus ook de betaling van de leges voor het grafrecht, ‘bij leven’ gebeurt.
Kunnen stoffelijke resten op Weverslo worden herbegraven?
Ja, dat is mogelijk. Met enige regelmaat krijgen we vragen over de mogelijkheid en voorwaarden van herbegraven. Mensen die bijvoorbeeld een grafplek op Weverslo willen reserveren en daar hun dierbare, die elders op een reguliere begraafplaats begraven ligt, óók een eeuwigdurende rustplaats willen geven. Wij kunnen u informeren over de gang van zaken en ook de procedure voor u verzorgen. In een persoonlijk gesprek bespreken we graag uw wens en onze mogelijkheden. Bel of mail ons voor een afspraak, we staan u graag terzijde.

Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neemt u dan gerust contact met ons op.