De natuur en het beheer

De natuur op en rondom landgoed Weverslo is gevarieerd. We ontwikkelen deze verder door te werken vanuit een meerjaren natuurbeleidsplan. We geven uitvoering aan dat plan door gerichte maatregelen. Dat kan aanplant van een grote variatie aan boom- en struiksoorten en bodemgroeiers zijn, of het met rust laten van de leefomgeving van vogels en andere dieren. Het bosgebied van landgoed Weverslo vormt een broedplaats en schuilplaats voor diverse dieren. Wij werken er stap voor stap naar toe dat het bos zich ontwikkelt tot een natuurgebied met een grote variatie aan flora en fauna.

Natuur met karakter

De natuur op Weverslo kenmerkt zich door afwisselende bosranden, vrijstaande bomen, karakteristieke boomgroepen en slingerende bospaden. De grove den, eik, berk, noot, kastanje, walnoot, lijsterbes, beuk, wilde appel, wilde peer, wilde kers, spar, hulst, taxus, mispel en vuilboom groeien er. Soms treffen we er de das, ree, konijn, vos, bunzing en hermelijn. Buizerd, havik, specht, houtsnip, uil, vleermuis en vele zangvogels hebben hun broedplaats in en om het bos.

Mark van Els Zanglijster 2  liesbethploeg4  Monique van Gruisen-Deckers 5