Verbindt mens met natuur en cultuur

De natuurbegraafplaats ligt op de grens van de Peeldorpen Heide en Merselo op het NSW- landgoed Weverslo. Door het jaar heen vinden er diverse culturele activiteiten plaats, waarbij de verbondenheid met de natuur centraal staat. Het programma vindt u onder activiteiten, op onze Facebookpagina en in onze nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt.

Deel van het Peellandschap

Het uitgangspunt voor alle activiteiten is een verantwoorde combinatie van natuur, cultuur, wonen en economie. Landgoed Weverslo draagt bij aan een gevarieerd en aantrekkelijk Peellandschap. Een deel van het bos is sinds 2010 in gebruik als natuurbegraafplaats. Het heeft nu een dubbelbestemming: bos met natuurwaarden en als toegevoegde bestemming natuurbegraafplaats. Daarmee is begraven in de natuur dienend en ondergeschikt aan het natuurbelang.

natuurbegraafplaats-weverslo-activiteiten-schilderen

Het Muzisch Treffen

Het jaarlijkse Muzisch Treffen is een programma met muziek, proza en poëzie.