Natuurbeheer

Mensen hebben hun doden vanaf het allervroegste begin begraven in de natuur. De gedachte daarbij is altijd geweest dat mensen – als zij uit de tijd zijn gekomen – weer opgenomen worden in de kringloop van de natuur. Nu mensen steeds bewuster worden van het belang van milieubewust leven, krijgt ook de wens tot een groene en milieubewuste uitvaart steeds meer aandacht. Een natuurbegrafenis is dan de meest logische beslissing, omdat daarmee het milieu het minst wordt belast.

             

Bijdrage aan natuurbehoud

Op Weverslo draagt natuurbegraven bij aan het behoud en het beheer van het oorspronkelijke Peellandschap. Het reserveren van een natuurgraf op Weverslo is een bijdrage aan de instandhouding en de leefbaarheid van  bos, natuur en landschap.