Pieter Arends, Teamleider / Beheerder

Per 1 juni is Pieter Arends als Teamleider / Beheerder eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van Natuurbegraafplaats Weverslo. Samen met het team beroepskrachten en de groep vrijwilligers zal hij uitvoering geven aan alle activiteiten op Weverslo; van vastleggen van reserveringen, verzorgen van begravingen en ceremonies, verzorgen van cultuur- en natuuractiviteiten en het verzorgen van alle communicatieactiviteiten.

Even voorstellen:

Hoe ben je met Weverslo in contact gekomen?
Mijn eerste ervaring met Weverslo was het streekkrantje “Hallo Horst” wat op de deurmat viel. Toen mijn vrouw mij tipte over de vacature Teamleider / Beheerder op Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide was ik snel enthousiast. Op Weverslo kan ik mijn levenservaring inzetten van mens tot mens omdat ik graag in contact ben met de mensen om me heen. Het gesprek kan ik verbinden aan mijn liefde voor de natuur. Het is een unieke combinatie waarbij ik mij mag inzetten voor anderen.

Wat zijn je activiteiten op Weverslo? 
Mijn werkzaamheden bestaan, naast het leiding geven aan een team van beroepskrachten en indirect aan vrijwilligers, uit het beheren en ontwikkelen van de aandachtsgebieden: natuurbegraven, natuurbeheer en het cultuurprogramma met een verantwoording aan directie en bestuur. Al met al vormt relatiebeheer hierbij een belangrijk onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden. Het uitgangspunt is het behouden van tevredenheid over alles wat Natuurbegraafplaats Weverslo haar relaties kan bieden.

Wat heb je hiervoor gedaan?
Het leidinggevende werk heb ik in het verleden opgebouwd als bedrijfsleider op een Landgoed van 400 ha met personeel. Hier heb ik mijn ervaring op het gebied van beheer verder uitgebreid, waarbij veel vernieuwingen werden doorgevoerd. Als docent Groen draag ik in het Voortgezet onderwijs regelmatig een steentje bij aan de kennis over flora en fauna bij jonge mensen.

Waarom zet jij je in voor Weverslo?
Graag lever ik een bijdrage aan het totale concept van natuurbegraven, waarbij de verbinding tussen mensen en de natuur het beste tot uitdrukking kan worden gebracht.  De diepe beleving die dit bij mensen teweegbrengt, raakt mij. Graag lever ik een positieve bijdrage aan de organisatie, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen op Weverslo.

Wat is voor jou het meest bijzondere aan Weverslo?
De binding die er wordt gemaakt tussen mens en natuur rondom het levenseinde. Daarnaast zie ik veelzijdigheid van werkzaamheden van het beheer waaraan ik, vanuit mijn brede achtergrond en kennis, graag een bijdrage wil leveren.

Waar kijk je het meest naar uit op Weverslo?
Waar ik het meest naar uitkijk op Weverslo, dat zijn de ontmoetingen tussen mensen, waarvoor ik een luisterend oor mag zijn en waarmee ik in gesprek kan gaan. Het samenwerken met collega’s en vrijwilligers prikkelt mij om het beste in mezelf naar boven te halen. Ontwikkelingen rondom natuurbegraven wil ik op de voet volgen om Natuurbegraafplaats Weverslo ook in toekomst herkenbaar in beeld te brengen.

Wat is/zijn buiten Weverslo je passies/hobby’s?
Het belangrijkste is mijn vrouw Rie en daarnaast zijn dat onze 4 kinderen (met aanhang) en onze kleindochter. Voor hen sta ik altijd klaar. Verder ben ik vaak wandelend of fietsend in de natuur te vinden. Met fotografie leg ik graag mooie plekjes vast en daar hoef je gelukkig niet ver voor te gaan. Daarnaast zing ik graag en houd ik van klussen rondom huis.

Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken?
Ik slaap dan graag, maar als er nood aan de man is dan ben ik altijd voor iederéén beschikbaar.

Geplaatst in Weverslo