Toenemende belangstelling

Steeds meer mensen kiezen voor een natuurgraf als laatste rustplaats. Het meest opvallend is dat niet alleen ouderen, maar vooral ook jongeren voorkeur hebben voor een graf in de natuur. Jongeren zijn gevoelig voor de sfeer en de rust, ruimte en privacy als belangrijke kenmerken van een natuurbegraafokaats. Ouderen vinden het een geruststellende gedachte dat er geen blijvende zorgen voor onderhoud en kosten, zodat ze anderen niet belasten met verplichtingen en zorgen.

P1090792