Aftrap met een buurtgesprek

We zijn dit bijzondere jaar begonnen met een buurtgesprek. Wij vinden het belangrijk dat zij als eerste weten wat we gaan doen. In januari hebben we hen uitgenodigd voor een bijpraatbijeenkomst. Zij hadden 10 jaar geleden veel vragen en ook twijfels bij het initiatief. Begrijpelijk omdat er in Nederland nauwelijks of geen ervaring was met het exploiteren van een echte natuurbegraafplaats.

In 2014 na bijna vijf jaar ervaring hebben we ook al een buurtgesprek gehad om ervaringen uit te wisselen. Toen was de overheersende gedachte dat de natuur er op vooruit was gegaan en dat de angst voor ‘Efteling-achtige taferelen’ ongegrond bleek. Het was alleen maar meegevallen. Buren constateerden toen dat er een mooi en goed verzorgd wandelgebied is ontstaan, waar velen van genieten. Maar men was natuurlijk ook benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.  En daarom hebben we nu na 10 jaar weer een buurtgesprek belegd.

Er is volop begrip en waardering voor de manier waarop wij de natuur beheren, de activiteiten organiseren en de facilitaire voorzieningen zoals ons informatiecentrum, de tentoverkapping – die we het bospaviljoen noemen- en de parkeergelegenheid verzorgen. En als zij een jubileum vieren, zijn w ij er ook bij.
Wij danken daarom al onze buren voor de manier waarop zij de afgelopen 10 jaren hebben bijgedragen aan het goed functioneren van dat nieuwe fenomeen: de  natuurbegraafplaats in hun buurt.
Geplaatst in Activiteiten, Agenda