Privacybeleid Weverslo

Weverslo heeft de wijze waarop zij de bescherming van de privacy van persoonsgegevens waarborgt, vastgelegd in informatiebeveiligingsbeleid. Daarin is aangegeven hoe alle persoonsgegevens waarover Weverslo beschikt, worden beveiligd en gerespecteerd.

Basis van het beleid is dat Weverslo alleen persoonsgegevens gebruikt die met goedkeuring van betrokkenen zijn verworven. Deze worden alleen en uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarmee ze zijn verworven en voor de communicatie tussen betrokkenen en Weverslo.

In afwijking van de basisregel verstrekt Weverslo alleen persoonsgegevens aan betrokkenen aan wie zij dat wettelijk verplicht is zoals:

  • het beschikbaar hebben van een openbaar grafregister volgens de Wet op de Lijkbezorging;
  • gegevens van medewerkers ten behoeven van fiscale en verzekeringsinstanties.

De wijze waarop de informatiebeveiliging gestalte krijgt, is uitgewerkt in uitvoeringsmaatregelen gericht op:

  • Beleid en organisatie
  • Documentenbeheer
  • Medewerkers, bewustzijn en instructie
  • ICT
  • Uitwisseling en communicatie

Klik hier om de beleidsnotitie informatiebeveiligingsbeleid Weverslo te lezen.