Eikenprocessierups bescheiden gast op Weverslo

Nederland wordt deze zomer – volgens veel mensen – geteisterd door de Eikenprocessierups.
Het roept naast de branderige overlast ook veel vragen op. En dus krijgen wij ook regelmatig de vraag hoe het op Weverslo is gesteld met deze jeukende vlinder in wording. Wij splitsen ons antwoord steeds in twee delen: Wij vertellen wat we doen om op de korte termijn overlast te bestrijden of te voorkomen. En wat we doen om op de lange termijn een goede balans te bereiken tussen natuurlijke ontwikkelingen en ons eigen natuurbelang en -beleid.

Ruimen van nesten
Voor de korte termijn geldt: Als wij nesten vinden die te dicht bij paden of plekken zitten waar bezoekers veel komen, verwijderen we die. Gelukkig hebben we tot nu toe op een beperkt aantal plekken slechts kleine nesten aangetroffen, die door ons eenvoudig verwijderd zijn. Wij ruimen de nesten en vernietigen ze in eigen beheer door verbranding. Daarmee richten we geen schade aan door de bestrijding, bezorgen anderen geen overlast en houden de natuurlijke balans in evenwicht.

Gevarieerde natuur
Voor de lange termijn volgen we consequent ons eigen natuurbeleid, waarmee we op Weverslo een meer gevarieerde en afwisselende flora en fauna willen realiseren, met een grotere biodiversiteit tot gevolg.
De jaarlijkse Boswerkdag die dit jaar voor zaterdag 26 oktober staat gepland is daar een uiting van.
En dat is precies wat het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen Universiteit ook bepleit. Door een gevarieerdere natuur, waarbij naast de eiken ook beuken, berken, lindes, kastanjes en ook struiken en verwilderingsplanten volop groeien en bloeien krijgen we meer koolmezen, spechten, vleermuizen, sluipwespen en andere rupsen etende dieren. Met als gevolg dat er minder
rupsen en nesten komen.

Armen en benen bedekken
We zullen er dus aan moeten wennen dat de eikenprocessierups nooit meer helemaal verdwijnt. Door goed natuurbeheer kunnen we er wel voor zorgen dat het aantal niet te groot wordt. En wie toch gevoelig is voor de rond dwarrelende brandhaartjes doet er goed aan armen en benen bedekt te houden bij een bezoek aan bossen en bomenlanen de komende weken.

Geplaatst in Geen categorie