Iedereen kan een zinvolle bijdrage leveren!

Zoals overal moeten er ook op Weverslo klussen worden geklaard die niet in de schijnwerpers staan, maar wel heel belangrijk zijn. Een voorbeeld daarvan is het gereed maken van de piketpaaltjes waarmee de uitgegeven grafplekken in het terrein worden gemarkeerd. Deze piketpaaltjes worden op een bijzondere plek, op een bijzondere manier en door een bijzondere medewerker behandeld als voorbereiding op de plaats die ze op Weverslo krijgen.

Wim Gartsen uit Beek woont samen met zijn vrouw in een aanleunwoning. Wim kan slechts met één oog een klein beetje zien en is daarbij slechthorend. Vanwege zijn handicap bezoekt hij de dagbesteding van het Kulturhus in Beek/Berg en Dal van de stichting Kalorama twee keer per week. Het dagprogramma biedt actieve en recreatieve activiteiten voor doofblinden. Wim doet daar dan allerlei klusjes, op administratief, maar ook op creatief gebied. Dat is zinvol en geeft hem voldoening. Wim is bovendien erg handig.

In dat kader zorgt hij er nu al geruime tijd voor dat piketpaaltjes voor Weverslo degelijk en verantwoord worden bewerkt, zodat ze op de natuurbegraafplaats hun markerende functie lang en goed kunnen  ervullen.  Wij zijn zeer geholpen met het werk van Wim en willen hem daarom ook langs deze weg bedanken en onze waardering tonen door hem langs deze weg in de schijnwerpers te zetten.

Geplaatst in Geen categorie