Voor een fraaier aanzien van de natuur op Weverslo…

hebben we licht en ruimte gecreëerd…

Dag in – dag uit en jaar in – jaar uit werken we aan het verbeteren en ontwikkelen van de kwaliteit van de natuur op ons Landgoed. Storm, regen en wind of het gebrek daaraan helpen ons daarbij. En soms dwingen ze ons om de natuurontwikkeling een handje te helpen. Het afgelopen jaar hebben we de door de storm gevelde bomen opgeruimd en we hebben – met behulp van paarden als natuurlijke hulpkrachten – gevelde bomen uit het bos gesleept. Dat alles om het aanzien en de beleving van onze natuur te verfraaien. En aansluitend hebben we ook het afgelopen jaar weer tientallen bomen geplant en duizenden verwilderingsbollen gepoot. Daarbij hebben we hulp gehad van tientallen vrijwilligers die elk voorjaar en najaar klaar staan. Deskundigen van bureau Econsultancy hebben bovendien in januari onderzoek gedaan naar de kwaliteit, variëteit en diversiteit van de natuur op Weverslo. Daarbij was de vraag: voldoet de natuur nog aan de normen die we in onze natuurbeleidsplannen hebben gesteld en die we met de gemeente hebben afgesproken?  Zij brachten een positief verslag uit, vooral wat betreft de toegenomen variëteit en de mogelijkheden die dat biedt voor grotere biodiversiteit en variatie aan onder andere het insectenleven, de broed- en zangvogels.  En na overleg met de gemeente – die ons ook van tijd tot tijd controleert op het nakomen van de beloften en voornemens uit de plannen van vijf jaar geleden –  hebben we onze natuurplannen voor de komende vijf jaar weer vastgelegd.

De kern van de natuurplannen voor de komende jaar hebben we nu beschreven als:

Aan de hand van de duurzaamheidsdriehoek Sociaal Maatschappelijk < > Ecologie < > Economie wordt gewerkt aan een duurzame instandhouding van het landgoed, landschap en natuurgebied Weverslo. Binnen deze duurzaamheidspijlers bevind zich het speelveld waarbinnen de beheerkeuzes gemaakt moeten worden. Elke maatregel moet passen binnen de ecologische kaders, een meerwaarde zijn voor mens en omgeving en financieel renderend zijn.

en honderden bomen en duizenden bollen geplant…

Elk jaar nemen we een aantal maatregelen als stappen op weg naar het gewenste einddoel. Want natuurbeheer is een kwestie van zorgvuldigheid en lange adem. Dat besef je het beste als je terugkijkt op wat er de afgelopen 10 jaar is gerealiseerd: we hebben honderden jonge bomen en struiken geplant op plaatsen waar licht en lucht ontstond door gevelde grove dennen, die het bosbeeld jarenlang hebben gedomineerd. Nu zijn er een aantal mooie doorkijkjes ontstaan en is de openheid en toegankelijkheid van het bos verbeterd. En de jonge aanplant als beuk, linde, wilde kers, wilde appel, wilde peer en groenblijvers als taxus, huls en hemlock spar, zorgt – hoe pril ook – voor een verfrissende sfeer en grotere afwisseling.

Geplaatst in Activiteiten, Agenda